TBB POWER - ממירים
TBB POWER - ממירים

CF – ממיר מתח סינוס טהור משולב מטען

CF – ממיר מתח סינוס טהור משולב מטען
ממיר מתח סינוס טהור משולב מטען מבית TBB POWER.
ממיר מתח איכותי ביותר המתאים לעבודות בזרמים גבוהים ובעל יכולת "פיק" רגעי הגבוהה ב 300 אחוז מעל ערך היחידה באופן רציף, מה שמאפשר עבודה עם מנועים חשמליים, מדחסים, מזגנים וכל מוצרי החשמל הגדולים.
לדגם זה נצילות גבוהה וצריכה עצמית נמוכה ביותר. HEAVY DUTY

מודל זה, הנקרא גם "קומבי" הוא יחידה אחת, המבצעת המרת מתח מהמצברים (זרם ישר) למתח 220 (זרם חליפין) סינוס טהור ובנוסף לכך תבצע טעינת מצבר כאשר נזין כניסת 220v מחברת חשמל/גנרטור/מתח חוף.

פעולה זו תתבצע באופן אוטומטי ובמהירות ובגלל זה ממירים אלה מתאימים למערכות אל-פסק/כלי שייט/ רכבי עבודה וקרוואנים / מערכות סולאריות מנותקות רשת.