TBB POWER - ממירים
TBB POWER - ממירים

CPI – ממיר מתח סינוס טהור

CPI – ממיר מתח סינוס טהור
ממיר מתח סינוס טהור מבית TBB POWER.
ממיר מתח איכותי ביותר המתאים לעבודות בזרמים גבוהים ובעל יכולת "פיק" רגעי הגבוהה ב 300 אחוז מעל ערך היחידה באופן רציף, מה שמאפשר עבודה עם מנועים חשמליים, מדחסים, מזגנים וכל מוצרי החשמל הגדולים.
לדגם זה נצילות גבוהה וצריכה עצמית הנמוכה ביותר.