מטענים ואביזרים - STERLING POWER
מטענים ואביזרים - STERLING POWER

VSR – מפצל טעינה

VSR – מפצל טעינה מפצל טעינה (VOLTAGE SENSATIVE RELAY) בעל יכולת עבודה אוטומטית על בסיס מתח המצברים השונים. מכשיר זה פועל ללא נפילות מתח ככל! במערכות המכילות שני מצברים או יותר, המיועדים להפעלת צרכנים שונים חובה לבודד את המצברים בזמן השימוש. לעומת זאת בזמן פעולת המנוע, אנו מעוניינים לטעון בו זמנית את כולם. מפצלי הטעינה הוותיקים מורכבים מקופסא בעלת צלעות לקירור שבתוכה מותקנות דיודות המעבירות את זרם הטעינה בלבד ואינן מאפשרות זרימה הפוכה.