מטענים ואביזרים - STERLING POWER
מטענים ואביזרים - STERLING POWER

ZS GALVANIC ISO – מבודד גלווני

ZS GALVANIC ISO – מבודד גלווני

חובת חיבור הסירה למתח חוף ע"י כבל הארקה, יגרום לכלי השייט שלנו "להתחבר" לשאר הסירות וחיבורי החשמל במזח.

במצב זה, פריטים רבים בכלי השייט נמצאים בסכנת אבדן אבץ דרמטי! צינקים נאכלים במהירות, ברך המנוע נפגעת, מדחפים, סיקוקים ואפילו חלקים רבים בפנים כלי השייט נפגעים.

החוכמה היא לשמור על המשכיות עם כדור הארץ בכדי להבטיח בראשונה על בטיחות חיינו, אך גם לשמור על קישור אדמה תקין ובכך להגן על כל חלקי הסירה שלנו.