TBB POWER - ממירים
TBB POWER - ממירים

FLEXI PANEL – פאנלים סולאריים חצי גמישים

FLEXI PANEL – פאנלים סולאריים חצי גמישים

פאנל סולארי חצי גמיש איכותי ביותר.

שכבת אפוקסי ברמה הגבוהה ביותר להגנה לאורך שנים ללא הלבנה וסדקים (דבר הגורם לירידת הספק הפאנל).